Wil je ook lid worden?

Iedereen die wil volleyballen, recreatief of in competitieverband, kan lid worden van de vereniging. Bij de mini’s kunnen kinderen vanaf 6 jaar leren volleyballen. Vanaf 12 jaar tot 18 jaar kan er gespeeld worden in de jeugdklassen. Voor de senioren zijn er mogelijkheden op verschillende niveau’s.

In overleg met de Technische Commissie zal er gekeken worden welk team het meest geschikt is voor een nieuw lid. Neem daarom eerst contact op met de Technische Commissie door een mail te sturen naar tc.dosvolleybal@gmail.com. Er kan vrijblijvend 3x meegetraind worden. Indien je na deze trainingen nog steeds enthousiast bent en lid wil worden, kun je onderstaand inschrijfformulier invullen en opsturen naar leden.dosvolleybal@gmail.com

Inschrijfformulier DOS Volleybal 2023-2024

SEPA stoplichtenkaart doorlopend

Kosten:
Als lid van de vereniging betaal je contributie, deze contributie wordt gebruikt om verschillende zaken zoals de zaalhuur en materialen van te betalen. De hoogte van de contributie hangt af van je leeftijd en bij de senioren wordt onderscheidt gemaakt tussen de reguliere teams en de recreantenteams.

DOS is aangesloten bij de NeVoBo, de Nederlandse Volleybal Bond. dit is een overkoepelend orgaan wat binnen Nederland tal van activiteiten en competities organiseert. Elke vereniging die hierbij aangesloten is, zal voor haar leden een afdracht moeten doen. Een deel van de contributie zal dus ook hiervoor gebruikt worden. Leden die competitie spelen zullen jaarlijks ook competitiegeld aan de NeVoBo moeten betalen, deze kosten zijn per seizoen variabel en zullen in de loop van het seizoen bekend worden. De kosten worden door de vereniging apart in rekening gebracht bij de leden.

De kosten voor een seizoen bedragen:

Inschrijfgeld

(eenmalig)

Contributie

(per half seizoen)

Mini’s € 5,00 € 75,50
Jeugd € 5,00 € 96,50
Senioren € 5,00 € 139,50
Recreanten € 5,00 € 113,50

De kosten worden door middel van een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De contributie zal in de maanden februari en augustus worden afgeschreven. Indien het voor leden niet mogelijk is om de contributie in twee termijnen te betalen dan kan dit doorgegeven worden aan de ledenadministratie en zal er naar een oplossing worden gezocht.

Lidmaatschap opzeggen
Natuurlijk gaan we ervan uit dat je het vele jaren lang uitstekend naar je zin zult hebben bij Volleybalvereniging DOS. Mocht je er toch voor kiezen je lidmaatschap op te zeggen (dit kan per half
seizoen), doe dit dan vóór 1 juli of vóór 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie. Let op:
opzeggingen bij medespelers, trainers en of coaches is niet voldoende. Wie op of na 1 juli of 1
december opzegt, dient (een deel van) de contributie te betalen. Dit heeft te maken met de kosten
die de vereniging moet maken, dank daarbij aan ingeboekte zaalhuur.

Volwassenenfonds en Jeugdfonds Sport & Cultuur Krimpenerwaard
Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn, ook voor volwassenen of kinderen uit gezinnen met een beperkter budget. De gemeente Krimpenerwaard heeft het Volwassenenfonds en Jeugdfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen zodat inwoners (met kinderen) aanspraak kunnen maken op ondersteuning en een tegemoetkoming in de kosten. Wil je kijken of je hiervoor in aanmerking komt, kijk dan op:

Sport en cultuur voor volwassenen met een laag inkomen | Gemeente Krimpenerwaard

Spelregels-Jeugdfonds-SPORT-en-CULTUUR-Krimpenerwaard.pdf (jeugdfondssportencultuur.nl)

Indien je gebruik wilt maken van deze regeling, geef het dan door aan de Ledenadministratie.

    Aanmeldformulier

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.