Alles over de sponsorcommissie

Contactgegevens:

Pim Sacré
T. 06-15 16 19 03
E. sponsorcommissie.dosvolleybal@gmail.com

Omschrijving:

Om de vereniging te laten draaien is er veel geld nodig voor de zaalhuur, materialen, (hoofd)trainers en activiteiten. Om de sport voor de leden betaalbaar te houden is een financiele ondersteuning vanuit het bedrijfsleven noodzakellijk. De sponsorcommissie is elk jaar opnieuw op zoek naar sponsoren om het financiele plaatje van de vereniging rond te krijgen.
Er zijn voor bedrijven meerdere mogelijkheden om onze vereniging financieel te ondesteunen.

Voorbeelden hiervan zijn:
Teamsponsoring (naamsponsor Heren 1 of Dames 1 of een shirtsponsoring overige teams)
Reclamebord, ballen of overige materialen
Websitesponsoring of advertentie in het clubblad
Deelname aan het bedrijventoernooi

Het sponsoren door bedrijven levert naamsbekendheid op en ook is maatschappelijke verantwoordelijkheid en -betrokkenheid vaak een belangrijke reden van sport sponsoring. Bedrijven zijn soms ook bereid om de volleybalvereniging te sponsoren omdat een werknemer lid is van de vereniging. Daarom doet de sponsorcommissie graag een beroep op onze leden om het contact tussen de sponsorcommissie en het bedrijfsleven te verstevigen en nog verder te kunnen verbeteren. Indien uw eigen werkgever of de werkgevers/ondernemingen van familie en of vrienden bereid zijn onze vereniging te sponsoren neem dan contact op met de sponsorcommissie.
Het sponsorboek waarin de verschillende sponsorpakketten staan beschreven kan bij de sponsorcommissie worden opgevraagd.