Lid worden

Contactgegevens ledenadministratie:
Ellen Leeuwenburgh
Nobeldreef 2
2871 LA Schoonhoven
tel. 06 – 20561176
E-mail: leden.dosvolleybal@gmail.com

 

Iedereen die wil volleyballen, recreatief of in competitieverband, kan lid worden van de vereniging. Bij de mini’s kunnen kinderen vanaf 6 jaar leren volleyballen. Vanaf 12 jaar tot 18 jaar kan er gespeeld worden in de jeugdklassen. Voor de senioren zijn er mogelijkheden op verschillende niveau’s.

In overleg met de Technische Commissie zal er gekeken worden welk team het meest geschikt is voor een nieuw lid. Neem daarom eerst contact op met de Technische Commissie. Er kan vrijblijvend 3x meegetraind worden. Indien je na deze trainingen nog steeds enthousiast bent en lid wil worden, kun je onderstaand inschrijfformulier invullen en opsturen naar leden.dosvolleybal@gmail.com

Inschrijfformulier DOS Volleybal 2019 2020

Kosten:
Als lid van de vereniging betaal je contributie, deze contributie wordt gebruikt om verschillende zaken zoals de zaalhuur en materialen van te betalen. De hoogte van de contributie hangt af van je leeftijd en bij de senioren wordt onderscheidt gemaakt tussen de reguliere teams en de recreantenteams.

DOS is aangesloten bij de NeVoBo, de Nederlandse Volleybal Bond. dit is een overkoepelend orgaan wat binnen Nederland tal van activiteiten en competities organiseert. Elke vereniging die hierbij aangesloten is, zal voor haar leden een afdracht moeten doen. Een deel van de contributie zal dus ook hiervoor gebruikt worden. Leden die competitie spelen zullen jaarlijks ook competitiegeld aan de NeVoBo moeten betalen, deze kosten zijn per seizoen variabel en zullen in de loop van het seizoen bekend worden. De kosten worden door de vereniging apart in rekening gebracht bij de leden.

De kosten voor een seizoen bedragen:

 

Inschrijfgeld

(eenmalig)

Contributie

(per half seizoen)

Mini’s€ 5,00€ 65,00
Jeugd€ 5,00€ 83,00
Senioren€ 5,00€ 120,75
Recreanten€ 5,00€ 97,75

De kosten worden door middel van een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De contributie zal in de maanden februari en augustus worden afgeschreven. Indien het voor leden niet mogelijk is om de contributie in twee termijnen te betalen dan kan dit doorgegeven worden aan de ledenadministratie en zal er naar een oplossing worden gezocht.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan per half seizoen (per 1 februari of per 1 augustus) opgezegd worden, met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk per brief of e-mail doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

Let op: een opzegging doorgeven aan de trainer is niet voldoende, je zal zelf contact op moeten nemen met de ledenadministratie om de betaling stop te kunnen zetten.